JAK UNIKNĄĆ SAMOTNEJ GRY W KRĘGLE W OBSZARZE KULTURY?
W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery
budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej

Działanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Biblioteka Elbląska. Instytucja Kultury Miasta Elbląg