JAK UNIKNĄĆ SAMOTNEJ GRY W KRĘGLE W OBSZARZE KULTURY?
W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery
budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej

Działanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Tomasz Szlendak – profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury, konsumpcji i rodziny. Opublikował m.in. Architektonikę romansu (2002), Zaniedbaną piaskownicę (2003), Supermarketyzację (2004, 2008), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy (2005) i Socjologię rodziny (2010). Jest członkiem redakcji Studiów Socjologicznych. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika Polityka. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, aktywnością kulturalną, seksualnością i jakością życia. Zastanawia się, co socjologia może powiedzieć o przyszłości.
Jacek Nowiński – historyk i menedżer kultury. W latach 1991-2003, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu. Od 2003 r. - dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida i członek Krajowej Rady Bibliotecznej poprzedniej i obecnej kadencji. Współautor i realizator wielu projektów społecznych, kulturalnych i naukowych z udziałem podmiotów państwowych, samorządowych i gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się jako praktyk i teoretyk problematyką zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.
Arkadiusz Karwacki – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesor w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog, polityk społeczny. Autor lub redaktor 16 monografii oraz wielu artykułów naukowych dotyczących problemów społecznych i współczesnej polityki społecznej. Członek European Sociological Association, Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek redakcji kwartalnika naukowego z listy ERIH Kultura i Edukacja. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych.
Radosław Kossakowski – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się socjologią sportu, kulturą konsumpcyjną, ewaluacją dzialań spolecznych, metodologią jakościową. Autor dwóch książek: Diamentowa Droga (2010), Budda w kulturze konsumpcji (2011). Redaktor monografii: Kultura Solidarności (2011), Futbol i cala reszta (2013) i Sport - Sportowcy - Kibice (2013). Oprócz tego autor kilkudziesięciu artykulów naukowych (także w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i chińskim). Wspólpracuje jako ekspert z wieloma instytucjami (m.in Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, THINKTANK).
Wojciech Walczak – doktorant w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Badacz społeczny, analityk danych, programista, webmaster. Zajmuje się badaniem wpływu technologii cyfrowych na życie społeczne. Prowadzi także badania z zakresu medioznawstwa w kontekście mediów internetowych. Publikował m.in. w Studiach Medioznawczych oraz Central European Journal of Communication. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Prowadzi anglojęzycznego bloga poświęconego analizom danych pochodzących z serwisu społecznościowego Facebook.
Michał Wróblewski – doktorant w Zakładzie Badań Kultury IS UMK. Uczestnik studiów doktoranckich z zakresu filozofii i socjologii. Interesuje się studiami kulturowymi, teorią hegemonii, społecznymi studiami nad nauką i technologią, teorią aktora-sieci oraz socjologią medycyny. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą biomedykalizacji nadpobudliwości. Publikował m.in. w Studiach Socjologicznych i Przeglądzie Filozoficznym.

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Biblioteka Elbląska. Instytucja Kultury Miasta Elbląg