JAK UNIKNĄĆ SAMOTNEJ GRY W KRĘGLE W OBSZARZE KULTURY?
W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery
budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej

Działanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Edwin Bendyk Dziennikarz, publicysta i pisarz. Pracuje w tygodniku Polityka. Opublikował cztery książki: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”, W.A.B. 2002 r. , „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”, W.A.B 2004 r. , „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu”, W.A.B 2009 r. oraz „Bunt Sieci”, Polityka 2012 r. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Członek Polskiego PEN Clubu.
Zbigniew Derkowski Dyrektor Wydzialu Kultury Urzędu Miasta w Toruniu.
Dr Marta Karwacka Zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), na gruncie akademickim i praktycznym. Absolwentka socjologii (2005 r.) oraz marketingu i zarządzania (2004 r.) na UMK w Toruniu, a także pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu CSR w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Po studiach magisterskich związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, gdzie obroniła doceniony w konkursie Verba Veritatis doktorat.
Dr Tomasz Kaźmierczak Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W okresie obrad Okrągłego Stołu - sekretarz zespołu ds. reformy pomocy społecznej i redaktor końcowego dokumentu; członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej I i III kadencji; członek kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Praca Socjalna”; od 1996 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej. Przewodniczący regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Janusz Kijowski Reżyser, Teatr Jaracza w Olsztynie.
Wiesław Labuda Szef biura sponsoringu i promocji w grupie Lotos SA.
Paweł Niziński CEO Goodbrand & Company CEE. Socjolog, artysta grafik, designer. Współtwórca wielu kampanii, również społecznych, juror na wielu konkursach reklamowych polskich i międzynarodowych, wykładowca komunikacji marketingowej i strategii promocji marek miejskich i regionów, odpowiedzialnego biznesu, wydawca multimedialnego projektu CR Navigator. Członek KTR i SAR.
Dominik Pokornowski Kierownik Działu Promocji, PR i Sponsoringu w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Leszek Sarnowski Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miasta w Elblągu.
Dr Bohdan Skrzypczak Doktor pedagogiki społecznej, prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, kierownik Laboratorium Innowacji Społecznej, inicjator i dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje pracami Laboratorium Innowacji Społecznej. Specjalizuje się w tworzeniu i badaniu społeczno-edukacyjnych programów rozwoju lokalnego.
Marek Sztark Animator i menadżer kultury oraz rozwoju lokalnego. Dyrektor instytucji samorządowej Szczecin Europejska Stolica Kultury 2016. Laureat tytułu „Mecenas Kultury Miasta Szczecina 1997” za skuteczność projektu sponsoringowego „Bezpieczna Kana”, jest Honorowym Obywatelem Czaplinka za współtworzenie marki produktu regionalnego „Miody Drahimskie”, został uhonorowany tytułem "Szczupak 2005" w plebiscycie na największe wydarzenie artystyczne roku za pomysł i organizację koncertu Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego w Stoczni Szczecińskiej.
Marek Wyszyński Przedsiębiorca, właściciel firmy gastronomicznej Poliszynel.

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Biblioteka Elbląska. Instytucja Kultury Miasta Elbląg