JAK UNIKNĄĆ SAMOTNEJ GRY W KRĘGLE W OBSZARZE KULTURY?
W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery
budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej

Działanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
ADRES Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
ul. św. Ducha 3-7
82-300 Elbląg
SEKRETARIAT tel. 55 625 60 00
e-mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl
DYREKTOR Jacek Nowiński
tel. 55 625 60 00
e-mail: j.nowinski@bibliotekaelblaska.pl, sekretariat@bibliotekaelblaska.pl
Z-CA DYREKTORA Anna Kaźmierska
tel. 55 625 60 00
e-mail: a.kazmierska@bibliotekaelblaska.pl, sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Biblioteka Elbląska. Instytucja Kultury Miasta Elbląg