JAK UNIKNĄĆ SAMOTNEJ GRY W KRĘGLE W OBSZARZE KULTURY?
W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery
budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej

Działanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
CEL Projekt ma na celu diagnozę kompetencji pracowników publicznych, obywatelskich i rynkowych instytucji i organizacji działających w sferze kultury w pięćdziesięciu gminach województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-popmorskiego w aspekcie prowadzenia projektów prospołecznych.
EFEKT Efektem diagnozy będzie przygotowanie instrumentów edukacyjnych nakierowanych na usprawnienie kooperacji i budowę kapitału społecznego w obszarze lokalnych, międzysektorowych działań kulturalnych.
TERMIN REALIZACJI 15.02.2012 - 15.12.2013 r.
DOFINANSOWANIE Działanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury.
BUDŻET Całkowity koszt projektu: 233 400,00 zł.
Kwota dofinansowania: 157 861,00 zł.
Wkład własny: 75 539,00 zł.

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Biblioteka Elbląska. Instytucja Kultury Miasta Elbląg